บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการ รถเช่าขับเอง รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ จีพีเอสติดตามรถยนต์ กล้องวีดีโอติดรถยนต์ บริหารงานด้วยทีมงานวิศวกร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เกี่ยวกับเรา


 1. ประเภทธุรกิจ(Business), การบริหาร(Administrative) และ ข้อมูลการติดต่อ(Contact Information)
  1. ชื่อธุรกิจ(Business name):  จีพีเอส-ยานยนต์ (GPS-Vehicle), รถตู้เช่าผู้บริหาร(VAN-VIP)
  2. ชนิดธุรกิจ(Business type): บริการระบบติดตามยานยนต์ทุกชนิด(GPS Vehicle Tracking services), บริการรถตู้ผู้บริหารให้เช่า(VAN VIP for executive services)
  3. เลขทะเบียนพาณิชย์(Company registration number): 0775549003311
  4. หมายเลขทะเบียนผู้เสียภาษี(Tax reference number): 0775549003311
  5. หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat number): 0775549003311
  6. โทรศัพท์(Tel): +66(0)2156-9822, +66(0)8-6804-5952
  7. โทรสาร(Fax): +66(0)2156-9821
  8. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail): sale@gps-vehicle.com, support@gps-vehicle.com
  9. มือถือ(Cell): +66(0)8-6804-5952, +66(0)8-6971-3661
  10. ที่อยู่(Physical address): 119/908 หมู่ที่ 1 เพอร์เฟคเพลสรัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
  11. รหัสไปรษณีย์(Postal Address): 11000

 1. แนะนำ(Introduction)
  1. ประวัติที่ผ่านมา(Company History)
ไทย พรอสเพอรัส ไอที ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 มีสถานที่ก่อตั้งเลขที่ 42/1 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยมีวัตถุประสงค์สำหรับรับจ้างพัฒนา ซอฟต์แวร์เฉพาะทางโดยใช้มาตรฐานแบบเปิด(Open Source)  รวมถึงบริการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทฯได้มีโอกาสรับจ้างผลิตต้นแบบระบบซอฟต์แวร์บ่งชี้
ตัวบุคคลสำหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ให้กับบริษัท ทีโอที จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯได้เริ่มธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์สำหรับผู้บริการในนามแวน-วีไอพี(VAN-VIP) และธุรกิจระบบติดตามรถยนต์(GPS TRACKING system) ในปีพ.ศ.2554 ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้งานระบบกว่า 1,000 คัน
  1. เป้าหมาย(Mission statement)
ไทย พรอสเพอรัส ไอที มุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่ธุรกิจให้บริการรถเช่าสำหรับผู้บริการ ระบบติดตามยานยนต์ และกล้องวิดีโอบันทึกภาพการเดินทางของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ โดยทางผู้บริหารของทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาเฟิร์มแวร์สำหรับใช้งานในระบบติดตามยานยนต์ ของผู้ผลิตระบบติดตามรถยนต์ชั้นนำในยุโรป Teltonika, Ruptela, Meitrack และ Yuwei โดยใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีเสถียรภาพสูง ได้มาตราฐาน ราคาประหยัดสำหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งในประเทศไทย
  1. มูลค่า(Values)
ไทย พรอสเพอรัส ไอที ตั้งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการระบบติดตามรถยนต์
สำหรับผู้ประกอบการขนส่งในประเทศไทย โดยตั้งเป้ายอดขายและผู้ใช้บริการะบบติดตามรถยนต์ของทางบริษัทฯไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
  1. เป้าหมายธุรกิจและวัตถุประสงค์(Business goals & objectives)
   1. เป็นผู้นำด้านธุรกิจผู้ให้บริการระบบติดตามยานยนต์ Teltonika คุณภาพยุโรป ราคาแบบไทย
   2. ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.และกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นผู้ประกอบการระบบติดตามรถยนต์ ภายในปี พ.ศ. 2559
   3. มีผู้ประกอบการขนส่งเข้าเป็นลูกค้าของทางบริษัทฯปีละ 200 ราย
   4. พัฒนาบุคลากรด้านผู้ประกอบการขนส่งให้บริหารต้นทุน ทรัพยากร จากประสิทธิภาพของระบบติดตามรถยนต์
   5. สร้างมูลค่าเพิ่มของนวัตกรรมใหม่ของระบบติดตามรถยนต์ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในระบบจีพีเอสเซอร์วิสโพไวเดอร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น